'Rijkscultuurfondsen in de regio'

30 juni 2023
nws.1375.regiocopy.webp

In de publicatie 'Rijkscultuurfondsen in de regio' lichten de 6 rijkscultuurfondsen een en ander toe over hun huidige rol en aanpak om alle Nederlanders toegang te bieden tot kunst en cultuur. Hoe verhouden de regelingen zich tot lokale en regionale regelingen? In welke mate kunnen de fondsen inspelen op specifieke regionale omstandigheden?
Voor veel kunstenaars en culturele instellingen in het Koninkrijk der Nederlanden zijn de rijkscultuurfondsen een belangrijk financieringsloket. Dat geldt voor film, beeldende kunst en erfgoed, cultuureducatie en -participatie, de creatieve industrie, letteren en podiumkunsten.

Bestuurders, volksvertegenwoordigers, beleidsmakers zijn onmisbare gesprekspartners als het gaat om de betekenis en de waarde van kunst en cultuur voor de inwoners van een stad, dorp of streek. De fondsen voeren in heel Nederland gesprekken met overheden, instellingen en makers over hoe ze het best kunnen aansluiten op de lokale context.

In 'Rijkscultuurfondsen in de regio' richten de rijkscultuurfondsen zich direct tot deze gesprekspartners en nodigen hen van harte uit voor een gesprek.
Foto: © Claudia Hansen
Foto: © Claudia Hansen
Foto: © Unsplash, Martin Sanchez
Foto: © Unsplash, Martin Sanchez
Laurens de Man | Beeld: © Juri Hiensch
Laurens de Man | Beeld: © Juri Hiensch
Kluizelaar (Simone de Jong) | Beeld: © Saris en den Engelsman
Kluizelaar (Simone de Jong) | Beeld: © Saris en den Engelsman