Meerjarige festivalsubsidies 2021-2024

De meerjarige festivalsubsidie 2021-2024 biedt festivalorganisaties de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van publiek daarvoor in hun omgeving.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Professionele festivalorganisaties die minimaal twee edities van het festival hebben georganiseerd, waarvan het bedrag aan programmeringskosten in de periode 2017-2019 per editie gemiddeld minimaal 50.000 euro bedroeg.
Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

a) artistieke positie;
b) publieksfunctie;
c) inbedding.
Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen voor de periode 2021−2024 dienen uiterlijk 2 maart 2020 om 17.00 uur te zijn ontvangen. U kunt deze subsidie uitsluitend digitaal aanvragen via Mijn Fonds. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en de richtlijnen; u vindt deze onderaan de pagina. Volg de richtlijnen bij het opstellen van het inhoudelijk plan.
Beschikbare bedragen
De subsidieplafonds zijn verdeeld over vijf landsdelen. Voor de periode 2021-2024 zijn per kalenderjaar de volgende bedragen beschikbaar voor het verstrekken van meerjarige subsidies voor programmeringskosten:

Landsdeel Noord: 475.000 euro
Landsdeel Oost: 175.000 euro
Landsdeel Midden: 275.000 euro
Landsdeel Zuid: 775.000 euro
Landsdeel West: 900.000 euro

Voor de periode 2021-2024 is per kalenderjaar een bedrag van 3.500.000 euro beschikbaar ten behoeve van een organisatiebijdrage. Alle bedragen gelden als subsidieplafonds.
Uiterste indiendatum
Deze subsidie is aan te vragen tot maandag 2 maart 2020 om 17.00 uur. Dan sluit het loket en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Houd ook rekening met technische uitdagingen, zoals een trage verbinding. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Regeling, toelichting en richtlijnen
Hieronder vindt u de regeling, toelichting en de richtlijnen. De regeling staat ook op wetten.overheid.nl.
Publicatie besluiten meerjarige subsidies 2021-2024
Op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl vindt u de adviezen voor de meerjarige festivalsubsidies 2021-2024 en een toelichting op de besluiten.
Jaarverantwoording
Als uw instelling subsidie ontvangt uit de regeling meerjarige productiesubsidies of meerjarige festivalsubsidies, legt u jaarlijks verantwoording af over de besteding daarvan. Ook indien er in een boekjaar (bijna) geen activiteiten hebben plaatsgevonden, bent u verplicht een verantwoording over dat jaar in te dienen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor biënnales.

De deadline voor het indienen van de jaarverantwoording is 30 april. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Handboek Verantwoording hieronder.
Contact
Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact met ons op via meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl of 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Handboek verantwoording

Veelgestelde vragen bij de jaarverantwoording (2023)

Regeling

Richtlijnen

Rekenmodel: Bestemmingsfonds

Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
pro.1941.flamencobinnale.webp

Flamenco Biënnale 2021 - part 2


Flamenco Biënnale Nederland

pro.2017.cellooctetamsterdamcmerlijndoomern.webp

Soundsofmusic


Soundsofmusic

Foto: Foppe Schut
Foto: Foppe Schut

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 2021


Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Foto: Fred Ernst
Foto: Fred Ernst

Circusstad Festival 2021


Rotterdam Circusstad

Foto: Sophie Conin
Foto: Sophie Conin
Foto: Foppe Schut
Foto: Foppe Schut

Festival Jong Talent 2021 - online editie


Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

pro.1940.flamencobiennale.webp

Flamenco Biënnale 2021 - online editie


Flamenco Biënnale Nederland