Warning: Undefined variable $rs in /data/sites/web/fondspodiumkunstennl/www/lib/inc/content.php on line 365
Meerjarige productiesubsidies 2025-2028

Meerjarige productiesubsidies 2025-2028

De meerjarige productieregeling 2025-2028 biedt makers, gezelschappen en ensembles de ruimte om te investeren in de ontwikkeling van actuele en onderscheidende podiumkunst en het opbouwen van een publiek daarvoor. De werkpraktijk van makers staat daarbij centraal.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Je kunt subsidie aanvragen als jouw organisatie:

 • Professionele podiumkunstactiviteiten met een herkenbare artistieke signatuur produceert die op meerdere relevante podia en festivals spelen;
 • In de periode 2025-2028 een minimumaantal uitvoeringen per jaar gaat realiseren, waarvan minimaal 50% in Nederland plaatsvindt;
 • Rechtspersoonlijkheid bezit en geen winstoogmerk heeft;
 • Artistieke en zakelijke verantwoordelijkheden bij verschillende personen belegd heeft;
 • De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie toepast.

Je organisatie komt niet voor subsidie in aanmerking als zij voor de kernactiviteit een meerjarige subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangt of gaat ontvangen.

De subsidie kan worden geweigerd als voor de kernactiviteit een meerjarige festivalsubsidie van het Fonds Podiumkunsten of een meerjarige subsidie van een ander Rijkscultuurfonds wordt verleend.

Drie categorieën
Je kunt kiezen tussen drie categorieën aan subsidie. Naast de algemene vereisten gelden er een aantal aanvullende instapeisen per categorie.

Categorie I
Je kunt subsidie aanvragen binnen categorie I als jouw organisatie:

 • In de periode 2022-2023 in totaal minimaal 2 producties en in totaal 25 uitvoeringen heeft gerealiseerd.

Categorie II
Je kunt subsidie aanvragen binnen categorie II als jouw organisatie:

 • In de periode 2022-2023 in totaal minimaal 3 producties en in totaal 50 uitvoeringen heeft gerealiseerd;
 • Tegenover elke 100 euro subsidie van het Fonds Podiumkunsten 75 euro aan andere inkomsten realiseert.

Categorie III
Je kunt subsidie aanvragen binnen categorie III als jouw organisatie:

 • In de periode 2022-2023 in totaal minimaal 4 producties en in totaal 100 uitvoeringen of 50 uitvoeringen in de grote zaal heeft gerealiseerd;
 • Tegenover elke 100 euro subsidie van het Fonds Podiumkunsten 75 euro aan andere inkomsten realiseert.

De volledige subsidievereisten vind je hier.

Waarvoor kan worden aangevraagd?
De subsidie is bedoeld voor kosten die rechtstreeks in verband staan tot de productie van voorstellingen, concerten en andere professionele podiumkunstactiviteiten. Het gaat daarbij om samenhangende activiteiten met een artistiek-inhoudelijk karakter.

Activiteiten die hieraan gekoppeld zijn, zoals onderzoeken en educatieve trajecten, kunnen onderdeel zijn van het plan. Ze tellen echter niet mee voor het bepalen van de ondergrens per categorie.

Beoordeling
Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Artistieke kwaliteit;
 • Publieksfunctie;
 • Betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk;
 • Geografische spreiding.

Beschikbare bedragen
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier jaar. Binnen de categorie waarvoor je aanvraagt, kies je zelf een jaarlijks subsidiebedrag. Je hebt daarbij de keuze uit:

 • Categorie I: 100.000 euro, 130.000 euro of 160.000 euro per jaar;
 • Categorie II: 250.000 euro, 370.000 euro of 485.000 euro per jaar;
 • Categorie III: 605.000 euro, 725.000 euro of 845.000 euro per jaar.

De jaarlijkse totaalbudgetten voor de periode 2025-2028 per categorie zijn: 6.250.000 euro (categorie I), 18.750.000 euro (categorie II) en 10.450.000 euro (categorie III). Voor de drie categorieën samen is daarnaast een flexibel totaalbudget van 4.750.000 euro per jaar beschikbaar.

Fair pay middelen
Op 22/12/23 is de verdeling van de extra middelen vanuit OCW voor de uitvoering van fair pay bekendgemaakt.

Aanvraag indienen
Je kunt vanaf vrijdag 1 december 2023, 9.00 uur (CET) tot en met woensdag 31 januari 2024, 23.59 uur (CET)/18.59 uur (AST) via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de meerjarige productiesubsidies 2025-2028. Je hebt hiervoor een account nodig.

Heb je nog geen account? Vraag dit dan uiterlijk vijf werkdagen voor sluiting van het loket hier aan. Let op: buiten kantoortijden kunnen wij niet (technisch) ondersteunen.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en toelichting, FAQ en richtlijnen onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

We maken de besluiten uiterlijk 26 weken na sluiting van het loket bekend.

Contact
Heb je vragen over de meerjarige productiesubsidies 2025-2028? Mail ons via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur CET).

Regeling en toelichting: meerjarige productiesubsidies 2025-2028

FAQ: meerjarige productiesubsidies 2025-2028

Richtlijnen: meerjarige productiesubsidies 2025-2028

Ron Visser
Ron Visser
Secretaris dans en muziektheater
070-7072730
@ r.visser@fondspodiumkunsten.nl
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Joanna Sarijoen
Joanna Sarijoen
Bureaumedewerker
070-7072782
@ j.sarijoen@fondspodiumkunsten.nl
Jasmijn van der Most van Spijk
Jasmijn van der Most van Spijk
Bureaumedewerker
070-7072707
@ j.most@fondspodiumkunsten.nl
Merel Burghouwt
Merel Burghouwt
Subsidieconsulent
070-7072735
@ m.burghouwt@fondspodiumkunsten.nl
Selin Kuşçu
Selin Kuşçu
Subsidieconsulent
070-7072797
@ s.kuscu@fondspodiumkunsten.nl
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Subsidieconsulent
070-7072716
@ s.jansen@fondspodiumkunsten.nl
Saskia Driessen
Saskia Driessen
Subsidiecoördinator
070-7072732
@ sa.driessen@fondspodiumkunsten.nl
Leo Dijsselbloem
Leo Dijsselbloem
Subsidieconsulent
070-7072748
@ l.dijsselbloem@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidiecoördinator
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Marieke van Wamel
Marieke van Wamel
Subsidiecoördinator
070-7072746
@ m.wamel@fondspodiumkunsten.nl
Micheline Matla
Micheline Matla
Subsidiecoördinator
070-7072796
@ m.matla@fondspodiumkunsten.nl
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinator
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Clare Tolsma
Clare Tolsma
Subsidiecoördinator
070-7072726
@ c.tolsma@fondspodiumkunsten.nl