Vrije producties

Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden en die niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan vanwege COVID-19.

De podiumkunstsector wordt hard geraakt door de COVID-19-crisis. Sinds het uitbreken van de crisis zijn diverse maatregelen genomen om getroffen partijen te compenseren. Om schade die in het niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunstsector is ontstaan te compenseren is een bedrag van 39,6 miljoen euro gereserveerd, afkomstig uit het tweede steunpakket.

Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten uit kaartverkoop waarop de investering oorspronkelijk was berekend. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.
Aanvragen
Deze subsidie kan niet meer worden aangevraagd.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een organisatie die zelf vrije producties maakt of optreedt als vertegenwoordiger van anderen die vrije producties maken om uit te voeren op podia en festivals. Dit kunnen zowel producenten/productiemaatschappijen zijn als managementbureaus en impresariaten die voor artiesten optreden.

Met vrije producties worden producties bedoeld op het terrein van theater, dans, muziek, muziektheater, cabaret, opera, musical etcetera die worden gefinancierd uit private middelen. De regeling is niet bedoeld voor producties waar al subsidie voor is toegekend door een overheid.
Eisen
Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer specifieke vrije producties.
Het gaat hierbij om vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden of staan in de periode van 14 oktober 2020 tot en tot 1 juli 2021.
Beschikbare bedragen
Er is een budget beschikbaar van 39.600.000 euro. Lees meer over het aan te vragen subsidiebedrag in de toelichting.
Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vind je op wetten.overheid.nl.
Contact
Bel gerust als je vragen hebt of twijfelt of je in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Toelichting: vrije producties

Uitleg: aanvraagprocedure vrije producties

FAQ: vrije producties (update 27 januari 2021)

Rapport van bevindingen

Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Subsidiecoördinator
070-7072712
@ r.zijlstra@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl