Compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen Covid-19

Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming aan professionele organisatoren voor hun uitverkochte culturele evenementen. Het gaat om culturele evenementen die binnen plaatsvinden, met staanplaatsen en ongeplaceerd.

Sinds 25 september 2021 mogen er weer (ongeplaceerde) evenementen plaatsvinden. Voor evenementen die binnen plaatsvinden geldt nog wel een capaciteitsbeperking van 25 procent op de reguliere capaciteit. Door een tegemoetkoming te bieden wil het kabinet eraan bijdragen dat evenementen ondanks de huidige beperkingen toch kunnen doorgaan.

Het gaat hierbij om culturele evenementen die hebben plaatsgevonden in de periode van 25 september 2021 tot en met 12 november 2021.

Het kabinet heeft voor deze regeling een budget van 15 miljoen euro gereserveerd.

Deze eerste ronde van de regeling geldt nu voor de gestelde periode. Vanwege de verlenging van de maatregelen wordt een nieuwe ronde voorzien op een nader bekend te maken moment.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
In Nederland gevestigde professionele organisatoren komen in aanmerking voor deze regeling als één van hun hoofdtaken het organiseren van culturele evenementen is. Dit kunnen podia en festivals zijn, maar ook organisatoren van concerten en evenementen op locaties, bijvoorbeeld in stadions.

Met culturele evenementen worden evenementen bedoeld zoals concerten en voorstellingen waarbij van tevoren duidelijk is wat het programma is. De uitgevoerde activiteiten moeten van professionele aard zijn, zowel wat betreft inhoud als organisatie.
Eisen
De regeling is bedoeld voor culturele evenementen die binnen plaatsvinden, waarbij (een deel van) het publiek staat. Het evenement moet, op basis van de capaciteitsbeperking tot 75 procent, uitverkocht zijn.

Het evenement moet tenminste een vergunde capaciteit van 300 personen hebben. De organisator dient in Nederland te zijn gevestigd.
Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf woensdag 17 november tot en met dinsdag 23 november 2021 via het online aanvraagformulier in Mijn Fonds. Aanvragen die we na 23 november ontvangen, kunnen we niet in behandeling nemen.

Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer culturele evenementen. Alle aanvragen worden behandeld in een ronde.

Om subsidie aan te vragen is een account nodig. Wie nog geen account heeft kan die hier aanvragen. Het verwerken van een account neemt een werkdag in beslag.
Budget en subsidiehoogte
Er is een budget beschikbaar van 15.000.000 euro.

Meer informatie over het bepalen van de subsidiehoogte is beschikbaar in de toelichting op de regeling.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria is op wetten.overheid.nl te vinden.
Contact
Vragen over de regeling via 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) of mail naar cultureleevenementen@fondspodiumkunsten.nl.

Praktische informatie over de subsidieaanvraag

Toelichting: compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen COVID-19

FAQ: compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen COVID-19

Model: rapport bevindingen accountant

Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Bas de Kort
Bas de Kort
Subsidiecoördinator
070-7072733
@ b.kort@fondspodiumkunsten.nl