Podiumstartregeling

Subsidie voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland, rekening houdend met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen.

De Podiumstartregeling biedt sinds 1 september 2020 als tijdelijke covid-19-maatregel extra steun aan podia. Met ruimere voorwaarden stelt de regeling podia in staat de programmering voort te zetten, ondanks beperkte publieksinkomsten. Het zorgt er bovendien voor dat er ondanks de coronabeperkingen passende gages of uitkoopsommen betaald kunnen worden. De Podiumstartregeling wordt automatisch met zestien maanden verlengd voor podia die momenteel gebruik maken van de regeling, tot en met 31 december 2022.
Uiterste indiendata
Podia die momenteel geen gebruik maken van de Podiumstartregeling, kunnen geen aanvraag voor deze regeling indienen. De Podiumregeling vervangt per 1 januari 2023 de meeste programmeringsregelingen bij het Fonds Podiumkunsten. Kijk hier voor meer informatie.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
De Podiumstartregeling is voor de podia die in 2020-2021 of in 2018-2019 aangewezen zijn als SKIP-podium in categorie 2 of 3 en poppodia die zijn opgenomen in de Kernpodiumregeling. Voor hen komt de Podiumstartregeling tijdelijk in plaats van de voor hen bekende ondersteuningsmogelijkheid bij het Fonds. Daarnaast kunnen ook SRP-podia in de categorie middelgrote zalen (grootste zaal tussen 201-400 stoelen) gebruik maken van de Podiumstartregeling.

Het aanvragen gebeurt achteraf, nadat de voorstellingen of concerten hebben plaatsgevonden, door middel van het indienen van een declaratie.
Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Het indienen van een declaratie kan doorlopend. Er zijn wel drie uiterste indiendata:

  • Uiterlijk 30 september 2022: voor de periode 9 maart t/m augustus 2022
  • Uiterlijk 31 januari 2023: voor de periode september t/m december 2022
Beschikbare bedragen
Voor de podiumstartregeling is 8.912.000 euro beschikbaar. Per type podium is een maximum subsidiebudget gereserveerd. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd op grond van declaraties die podia achteraf indienen.

Overzicht van podia die in aanmerking komen voor de Podiumstartregeling

regeling en toelichting

FAQ

Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Ronald Romijn
Ronald Romijn
Bureaumedewerker
070-7072751
@ r.romijn@fondspodiumkunsten.nl