Terugblik bijeenkomst Fonds Podiumkunsten, IPO en VNG

21 november 2023
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.

Op woensdag 8 november 2023 organiseerde het Fonds Podiumkunsten een gezamenlijke bijeenkomst met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarbij werd gesproken over de manier waarop het Fonds, gemeenten, provincies en cultuurregio’s meer samen kunnen optrekken.
Welke gedeelde ambities en beleidsuitgangspunten hebben we? Waar lopen we in de praktijk tegenaan? Welke vraagstukken ten aanzien van podiumkunsten(beleid) houden ons bezig? Hoe kunnen we elkaar goed op de hoogte houden en van elkaar leren? En hoe dragen we in het huidige bestel vanuit onze eigen rol bij aan een bloeiend podiumkunstklimaat in heel Nederland?

De bijeenkomst
In Utrecht kwamen meer dan 50 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en het Fonds bij elkaar. Verdeeld over de thema's positie van makers, positie van podia/festivals en regionale spreiding wisselden we inspiratie uit, deelden we uitdagingen en legden we nieuwe verbindingen. Het Fonds neemt de opgedane inzichten mee in de voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode en overlegt met IPO en VNG over het vervolg van de bijeenkomst.

We bedanken alle deelnemers voor hun waardevolle bijdrage en kijken uit naar het vervolg.

Achtergrond
In juli 2023 nodigden de Rijkscultuurfondsen gezamenlijk gemeenten en provincies uit voor een goed gesprek. Aanleiding daarvoor was de publicatie van Rijkscultuurfondsen in de regio. Het Fonds vindt dat iedereen in Nederland met professionele podiumkunsten in aanraking moet kunnen komen en draagt daarom, net als gemeenten en provincies, bij aan productie-, presentatie- en ontwikkelmogelijkheden door het hele land.
Foto: © Claudia Hansen
Foto: © Claudia Hansen
Foto: © Unsplash, Martin Sanchez
Foto: © Unsplash, Martin Sanchez
Laurens de Man | Beeld: © Juri Hiensch
Laurens de Man | Beeld: © Juri Hiensch
Kluizelaar (Simone de Jong) | Beeld: © Saris en den Engelsman
Kluizelaar (Simone de Jong) | Beeld: © Saris en den Engelsman